Bộ sưu tập: Dòng tóc D

Dòng Hair D được thiết kế đặc biệt để giúp phục hồi tóc khô hoặc hư tổn do nhuộm hoặc uốn tóc.